Login: E-mail  Password  Remember me Forgot password »
public: TrueSubmitted bywww.Get2Press.dk d. 18 may 2017 « Back to frontpage
Norsk Dampselskap retter en advarsel til myndighetene!
Den nye tobakksskadeloven setter begrensning oppad til 20 mg/ml i dampevæske til e-sigaretter. I tillegg vil det med stor sannsynlighet innføres urimelig høye avgifter på e-juice , samt annet utstyr. Dette har nå medført at ulovlige aktører fra utlandet tilbyr norske forbrukere dampevæske med konsentrert nikotinstyrke opp mot 999 mg/ml. Dette kan medføre alvorlige skader for forbrukere og andre som kommer i kontakt med stoffet. Vi maner til fornuftige reguleringer.
Norsk Dampselskap advarer om potensielt livsfarlige utslag av ny tobakksskadelov.

Begrensninger på tillatt nikotinstyrke i dampevæske åpner for smugling av livsfarlig nikotin. Dette advarer Norsk Dampselskap om i brev til Tollvesenet og Helsedirektoratet.

I den nye tobakksskadeloven reguleres damp (elektroniske sigaretter) som tobakk. Det settes en høyeste grense på nikotinstyrke på 20 mg/ml. Samtidig stilles det strenge krav om registrering og testing av væske og dampeutstyr.

Registrering og testing er positivt, men når det legges opp til et regime der kostnadene ved dette blir skyhøye, vil dette også påvirke prisen ut til forbruker. Norsk Dampselskap kjenner til personer som uoppfordret har fått tilbud pr e-post om å kjøpe væske med 1000 mg nikotin pr ml fra utenlandske produsenter. Vi kjenner også til at slik nikotin har blitt innført til Norge. Dette er praktisk talt ren nikotin.
Når noen lar seg friste av dette for enten å spare penger selv, eller for å produsere dampevæske for et illegalt marked, står vi overfor en svært farlig situasjon.
• Transport- og tollansatte blir utsatt for fare.
• Å håndtere så sterk væske uten nødvendig sikkerhetsutstyr (åndedrettsvern, vernebriller og hansker beregnet for formålet) kan gi alvorlige forgiftninger.
• Det kan bli produsert farlig sterk dampevæske både til eget bruk og for illegalt salg.

Norsk Dampselskap jobber kontinuerlig for å øke bevisstheten om sikkerhet ved blanding av egen dampevæske. I normale konsentrasjoner (opp mot 36 mg/ml ved bruk og 100 mg/ml ved selvblanding), representerer nikotinholdig dampevæske et forholdsvis lite skadepotensiale, forutsatt verneutstyr ved blanding og at det oppbevares på flasker med barnesikring og ute av rekkevidde for barn – på samme måte som f. eks vaskemidler.

Denne styrken kan lovlig importeres til egen blanding av dampevæske i dag. Ved å endre tobakkskadeloven har myndighetene valgt å begrense tillatt nikotinstyrke til 20 mg/ml og flaskestørrelsen til 10 ml.
Norsk Dampselskap ønsker å rope et varsko om at denne begrensingen, kombinert med svært høye priser, kan resultere i at det etableres et illegalt marked basert på innsmugling av livsfarlig nikotinkonsentrat.
Further information
Norsk Dampselskap Norsk Dampselskap
Yvonne Johnsen
Telephone: 90730552
www.norsk-dampselskap.no
yvonne.johnsen@norsk-dampselskap.no yvonne.johnsen@norsk-dampselskap.no
Print press release Print
Send press release Send press release
Download as word file Download as word file
More press releases More press releases